Verduidelijking van de wetgeving en de verplichte aangifte van Camerasystemen.

Wetgeving

Ongeacht of u een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van uw woning, in een supermarkt,
of zelfs op een industriële site, let op! Vanaf 25 mei 2018 treden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera’s in werking.
Voortaan dienen uw bewakingscamera’s te worden aangegeven bij de politiediensten.
Vóór 25 mei 2018 moest elke bezitter van bewakingscamera’s zijn camera’s aangeven via het elektronisch loket
van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).
Vanaf vandaag moeten bewakingscamera’s worden aangegeven via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften
van alarmsystemen ontvangt (www.aangiftecamera.be).

Wat houdt dit in?

Goed nieuws! De aangiften van uw bewakingscamera’s zullen voortaan gratis zijn;
Wilt u een nieuw camerabewakingssysteem installeren? Geen probleem! U moet uw systeem aangeven op de nieuwe applicatie,
uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming, zoals wettelijk voorzien.
U had uw bewakingscamera’s reeds aangegeven op het elektronisch loket van de CBPL? Om uw gegevens bij te werken,
moet u uw camera’s eveneens aangeven op deze nieuwe applicatie. Er werd een overgangsperiode van twee jaar voorzien om u de
tijd te geven dit te doen; u heeft dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat dit punt betreft.
U moet erop toezien dat uw aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren.
Zoals voorzien is door de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR), legt de Camerawet u eveneens
de verplichting op om een register van uw beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden.

Dit register moet, op aanvraag, ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere CBPL) om haar de
mogelijkheid te bieden haar controleopdracht uit te voeren. Dit register zal een schriftelijke vorm aannemen, al dan niet elektronisch, en moet worden bijgewerkt.

Uitzondering

In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden: hij zal geen aangifte moeten doen, noch een register moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken (wat als dusdanig niet betekent dat men de personen mag filmen zonder hun toestemming).
Nieuwe aangifte: wat heeft u nodig?
De aangiften van bewakingscamera’s moeten elektronisch worden ingediend (zoals onder het vroegere systeem) via de volgende link: www.aangiftecamera.be.
Voor de toegang tot het elektronisch loket dient men zich te identificeren door middel van zijn elektronische identiteitskaart, een burgertoken, of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie (zoals wanneer u uw belastingsaangifte via tax-on-web wil indienen). Indien u een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.

Meer info

Heeft u een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem?

Contacteer de helpdesk “camera” van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het volgende nummer: 02/739 42 80 of op het mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be

 

Doe nu uw aangifte van uw camerabewaking

Hou uw paspoort en uw ID reader bij de hand

Deze aangifte is verplicht

Indien u hulp nodig hebt voor de aangifte kan u ons altijd bellen
KLIK HIER
Scroll naar top